ნინო ზამბახიძე 

GFA -599000102

nzambakhidze@gfa.org.ge

 

 

 

რატი კოჭლამაზაშვილი

ISET -555280818

ratikochlamazashvili@gmail.com

 

 

 

ქეთი გეთიაშვილი 

BRIDGE - 599946566

kgetiashvili@oxfam.org.uk

 

 

 

კატერინა პობერეჟნა 

EBRD / FAO  - 599111073

kateryna.poberezhna@gmail.com

 

 

 

მაია მოსიაშვილი

მეცხოველეობის ჯაჭვის განვითარების პროგრამა

ALCP - 591928202

governance@alcp.ge

 

ნონა სამხარაძე

მეცხოველეობის ჯაჭვის განვითარების პროგრამა

ALCP - 599173447

infomanager@alcp.ge

 

თამარ სანიკიძე

UNDP -595255503

tamar.sanikidze@undp.org

 

 

 

სოსო გალუმაშვილი

PR სკოლა - 599404477

sosogalumashvili@gmail.com