გამგეობის წევრები:

დიმიტრი ერგემლიძე - თავმჯდომარე

599 04 70 90

info@agaj.ge

 

 

 

თამარ ბოლქვაძე

577 10 99 98

info@agaj.ge 

რუსუდან გიგაშვილი

568 10 01 90

info@agaj.ge

 

 

 

 დავით ლიკლიკაძე

 577 50 09 42

info@agaj.ge 

ფირუზ ბოლქვაძე

 577 51 57 05

info@agaj.ge