გამგეობის წევრები:მაია მამულაშვილი - თავმჯდომარე

593 26 45 33

 info@agaj.ge 

 

თამარ ბოლქვაძე

577 10 99 98

info@agaj.ge
დიმიტრი ერგემლიძე

599 04 70 90

info@agaj.ge
 

რუსუდან გიგაშვილი

568 10 01 90

info@agaj.ge

 
ნატალია ცისკარაშვილი

info@agaj.ge