გამგეობის წევრები:


რუსუდან გიგაშვილი - თავმჯდომარე

568 100 190

info@agaj.ge

 

 

 

თამარ ბოლქვაძე

577 10 99 98

info@agaj.geლელა ფაღავა

574113939

info@agaj.ge
რამაზ სამხარაძე

595212214

info@agaj.ge
ნესტან მერმანიშვილი

599462991

info@agaj.ge