ჩვენი მისია:


• აგრომიმართულებით მომუშავე ჟურნალისტთა პროფესიული უნარების განვითარებისა და განათლების ხელშეწყობა; 

• კვლევაზე ორიენტირებული, სიღრმისეული და მაღალი ჟურნალისტური სტანდარტების ახალი ამბების წარმოების მხარდაჭერა სხვადასხვა მედიასაშუალებაში: ონლაინ, ბეჭდურ და სამაუწყებლო მედიაში; 

• აგროჟურნალისტთა პროფესიული უნარების განვითარების საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება / ხელშეწყობა ტრენინგ-სემინარებითა და სხვა ინსტრუმენტებით;

• პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას აგროჟურნალისტის უფლებების დაცვა/მხარდაჭერა; 

• ორგანიზაციის წევრთა მაღალპროფესიული სტანდარტების მიღწევა-განვითარებაზე ორიენტირებული სქემების ხელშეწყობით; 

• სოფლის მეურნეობის დარგების შესახებ ინფორმაციის შეგროვების, გადამუშავების და გავრცელების ხელშეწყობა; 

• ჟურნალისტური ეთიკის მაღალი სტანდარტების განვითარება; 

• პროფესიული კონტაქტების დამყარებაში მხარდაჭერა; 

• ადგილობრივი და საერთაშორისო დონის აქტივობებში აგროჟურნალისტთა ჩართულობის უზრუნველყოფა.